โครงการค่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์

และทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้น ม.ปลาย

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงแรมสินสยามรีสอร์ท หาดแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

กำหนดการ
วัน / เวลา
กิจกรรม
สถานที่

25 พ.ย.2559

13.00 น.

 

- เดินทางถึงที่พัก Check-in

 

- โรงแรมสินสยามรีสอร์ท

14.30 น. - แบ่งกลุ่มแนะนำทีมวิทยากรและออกเดินทางไปประแส - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
14.45 - 15.15 น. - แวะสักการะท่านสุนทรภู่ - อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
15.30 - 17.00 น - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส - ทุ่งโปรงทองและอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
17.00 น. - เดินทางกลับที่พัก - โรงแรมสินสยามรีสอร์ท
18.00 - 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
19.00 - 20.00 น. - พิธีเปิด กิจกรรมกลุ่ม และนันทนาการ - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท

26 พ.ย.2559

06.00 - 07.00 น.

 

- เดินไปจุดชมวิวและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ชายหาด

 

- บริเวณด้านหน้าศาลแม่พิมพ์

07.00 - 08.00 น. - รับประทานอาหารเช้า - ห้องอาหารของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
08.00 - 08.30 น. - รวมกลุ่มนันทนาการ - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
09.00 - 10.00 น. - ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง - ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยอง
10.30 - 11.30 น. - ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง - Rayong Aquarium
12.00 - 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน - ห้องอาหารของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
13.00 - 15.00 น. - กิจกรรมกลุ่มและนันทนาการ - ห้องประชุมของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
15.30 - 17.00 น. - กิจกรรมชายหาด (แข่งกีฬาวอลเลย์บอล/แชร์บอล/ฟุตบอล/อื่นๆ - ชายหาดบริเวณด้านหน้าโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
17.00 - 18.00 น. - อิสระ / เล่นน้ำทะเล - หาดแม่พิมพ์
18.00 - 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท
19.00 - 20.30 น. - นำเสนองานกลุ่ม พิธีปิด - โดมหลังสระว่ายน้ำของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท

27 พ.ย.2559

06.30 - 07.30 น.

 

- รับประทานอาหารเช้า

 

- ห้องอาหารของโรงแรมสินสยามรีสอร์ท

08.00 น. - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
** ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **
วิทยากร : คณะครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล, ครูน้อมจิต หิรัญรัตน์, ครูแน่งน้อย ควรหา ผู้ช่วย : นักเรียน ม.5/1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 20 คน